Sponsorer

Allra största delen av det vi omsätter är biljettintäkter och medlemsavgifter. Publiken är alltså vår största sponsor. C:a 80% av vår omsättning kommer från entréer och medlemsavgifter. Men vi har också god hjälp av Riksförbundet Svensk Jazz, Skellefteå Kommun, Restaurang Din Fest på Campus och ABF.

Svensk Jazz

skea