Styrelsen

På senaste årsmötet, februari 2022, invaldes följande styrelseledamöter:

Mats Åkerström, Ordförande
070-318 83 18
mats@akerstrom.nu
Ingrid Arvidsson, vice ordförande
073-819 31 91
Monica Hedman, Sekreterare
070-212 68 82
Elisabeth Svensson, kassör
070-666 57 33
Anders Hettinger, Ledamot
070-674 06 90
Susanne Nordin, Ledamot
070-2499201
Martin Andersson