Musikfrossor

Saxfrossan

2019-04-13 anordnade vi en ”Saxofonfrossa”. Det gick till så att vi engagerade en kompetent trio som ackompanjemang och sedan bjöd vi in alla saxofonister vi känner i trakten. Från 8 år till över 80. Varje saxofonist fick plats med två eller tre låtar + en final där alla var med. ”Gaget” denna dag inskränkte sig till en röd keps och ett fritt fika. Plus glädjen att få spela så klart. Några spelade solo, några körde duetter och alla idéer var egentligen tillåtna. Låtvalet så brett som möjligt beträffande genre och stor konstnärlig frihet eftersträvades.

Sångfrossa. Våren 2024 planerar vi en sångfrossa. Inbjudan har gått ut och snart börjar repetitionerna med inblandade parter. Resultatet får vi höra lördag 20 april. På ett jazzkafé nära dig!

Det finns en samling bilder –> HÄR