Sponsorer

Allra största delen av det vi omsätter är biljettintäkter och medlemsavgifter. Publiken är alltså vår största sponsor. C:a 80% av vår omsättning kommer från entréer och medlemsavgifter. Men vi har också god hjälp av Riksförbundet Svensk Jazz, Skellefteå Kommun, Restaurang Din Fest på Campus och ABF.

Svensk Jazz

skea

Vad som kokar i jazz- och bluesgrytan i Skellefteåtrakten