Sponsorer

Allra största delen av det vi omsätter är biljettintäkter och medlemsavgifter. Publiken är alltså vår största sponsor. C:a 80% av våra kostnader täcks av de som besöker våra konserter. Men vi har också god hjälp av Riksförbundet Svensk Jazz, Skellefteå Kommun, Restaurang Älvy och ABF.eurest

abf

Svensk Jazz

skea