Bra länkar

Bilden ovan visar Janne Lundberg kvartett vid något av sina besök på Boston. OBS! Bassaxofonen i förgrunden.