Styrelsen

På senaste årsmötet 2017-03-16 invaldes följande styrelseledamöter:

Mats Åkerström, Ordförande
070-318 83 18
mats@akerstrom.nu
Leif Vikstén, Vice ordförande t.f. kassör
0910-394 01, 070-582 27 95
leif@viksten.nu
Monica Hedman  Sekreterare
070-212 68 82
Ingrid Arvidsson
0910-120 64, 073-819 31 91
Anders Hettinger
070-674 06 90
Susanne Nordin
070-2499201
Olle Holmström
0708-620514
Johan Hällgren
073-9952280