Coronaviruset och jazzkonserter

Jazzklubben Boston har beslutat ställa in jazzkaféet lördag 21 mars med Reunion. Vi kommer också att ställa in ”Sångfrossan” som är annonserad lördag 4 april. Vi har nu också sett oss tvingade att ställa in Lördag 28 mars.

Lördag 28 mars 13:00 Nordanåteatern Stockholm Swing All Stars

Lördag 25 april 13:00 Nordanåteatern Champian Fulton berörs inte just nu eftersom den ligger tidsmässigt en bit bort. Vi får återkomma i frågan.

Sköt om er! Tvätta händerna och krama inte folk i onödan!